Overslaan en naar de inhoud gaan

3e kleuterklas

Tessa Spaens

Leerkracht 3e kleuterklas

Welkom in de dol-fijne derde kleuterklas bij juf Tess, Pompom en zijn vrienden!

Pompom is onze klaspop en samen met hem en zijn vriendjes beleven en ontdekken we de gekste avonturen!

Pompom brengt de leukste onderwerpen naar onze klas. Bij elk thema zet Pompom ons aan het werk. Hij vraagt ons een onderzoeksgerichte houding aan te nemen. Samen gaan we mindmappen of brainstormen over elk thema. Wat kennen we nog niet of wat willen we te weten komen ? Pompom stelt ons voor een probleem en dat trachten we samen op te lossen.

Pompom, is niet ons enige speelvriendje in de klas. Er zijn ook nog de handpoppen van Wiskracht. Samen met hen gaan we spelenderwijs leren tellen, cijfers leren herkennen, lezen en schrijven, hoeveelheden vergelijken, rekenbegrippen aanleren, rekenhandelingen uitvoeren, meetkundige activiteiten met geometrische figuren, spiegelen, meten  van inhoud en gewichten, tijd meten,…

Waar onze oudste kleuters wekelijks enorm naar uitkijken is het klasbezoekje van onze handpop Pistache. Pistache is niet zomaar een muis, maar een Franse muis. Hij spreekt een beetje raar en samen met hem maken we kennis met de Franse taal, leren we luisteren naar verhaaltjes en liedjes in het Frans en proberen we al enkele woordjes en zinnetjes te begrijpen.

Onze fijnmotorische vaardigheden worden wekelijks geoefend via onze schrijfmethode ‘Krullenbol’. Samen op het ritme van de muziek oefenen we schrijfpatronen in het groot en klein. Bewegingen die vanuit onze pols komen en die we nodig hebben om tot het vlot leren schrijven te komen. We leren hoe we een correcte schrijf-en penhouding moeten aannemen. Op een correcte manier, lukt het allemaal veel beter!

Onze juf besteedt in ons klasje heel veel aandacht en tijd aan een goede werkhouding en zelfstandig problemen leren oplossen.

Bij elke thema krijgen we een aantal magjes en moetjes. We leren zelf te kiezen wat we willen doen en op welk moment. We leren dus zelf te plannen en onze verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer alles op tijd klaar is, krijgen we een pluim van de juf!

Kennen jullie Zoem? Zoem is een vriendje van Pompom. Hij heeft een bijenhotel en verzamelt en zoemt met ons alle letters/klanken van het alfabet.  Samen gaan we op zoek naar woordjes, voorwerpen die beginnen met een opgegeven letter, we gaan ook op zoek  naar een bepaalde klank of letter in het woord. Horen we de letter in het kopje, buikje of staartje van het woord? Lettertjes auditief leren herkennen is nodig om tot lezen te komen. We gaan ze ook visueel leren herkennen en gaan op zoek naar dezelfde letters. We leren stempelen of schrijven met letters. Via allerlei leuke spelletjes helpt Zoem ons hierbij.

Onze handpoppen van het klankenhuis, stimuleren onze taalontwikkeling en in het bijzonder ons fonemisch bewustzijn. Mogelijke taalspelletjes hierrond zijn rijmen, woordjes in lettergrepen klappen, woorden samenstellen tot nieuwe woorden, activiteiten rond letters, klank en articulatie.

Daarnaast is er ook ruim tijd om ons muzisch verder te ontwikkelen via woord, beeld, muziek en dans.

Twee keer in de week kunnen we al onze energie kwijt in de turnles bij meester Tim.

We leren hoe we met elkaar omgaan. Wat kan wel en wat niet. Hoe kan ik reageren? Hoe een ruzie oplossen? Hoe voel ik mij ?

We besteden doorgaans veel aandacht aan de gevoelens van de kleuters. Een kleuter kan pas tot ontwikkeling komen in een veilige omgeving.

Hebben jullie al zin om mee te spelen in onze klas? We kijken er naar uit om je te mogen verwelkomen in onze dol-fijne klas!

Groetjes juf Tess, Pompom en zijn vrienden.

Klassenblog