Overslaan en naar de inhoud gaan

5e leerjaar

Leen Van der Elst

Leerkracht 5e leerjaar

Welkom in de zeeleeuwenklas. 

De overgang van het vierde leerjaar naar het vijfde leerjaar is zeer groot. De leerlingen krijgen heel wat nieuwe leerstof aangeboden. 


FRANS

Bonjour ! Moi, je suis juf Leen. Na de introductielessen met Pistache in de voorgaande leerjaren, leren we dit jaar Frans met de vernieuwde methode Passepartout. Het aanleren van Franse woorden en grammatica gaat razendsnel. Het dagelijks bijhouden van nieuwe leerstof is dus uitermate belangrijk.

WERELDORIËNTATIE

In dit vak worden vragen over natuur, mens, tijd, maatschappij en technologie beantwoord. We snijden interessante WOUW-thema’s aan waarbinnen we op ontdekking gaan, antwoorden zoeken, experimenteren, de wereld kritisch benaderen…. Zelfstandig werken in groep en leren leren zijn hier belangrijk voor de toekomst. Ook onze Ipads worden bij WO vaak ingezet om informatie op te zoeken of te verwerken. In de derde graad werken we klasoverschrijdend. STEM wordt eveneens onder de loep genomen. Verkeer is in het vijfde leerjaar een belangrijk onderdeel , aangezien we in april deelnemen aan de jaarlijkse grote verkeerstoets.

NEDERLANDS

Met verrekijker taal verwerken we per werkkatern heel wat leerstof gelinkt aan een specifieke tekstsoort. Spreken, luisteren, creatief schrijven, taalbeschouwing, spelling, begrijpend lezen…. Alles komt aan bod. Met onze focus op LEZEN, besteden we ook elke dag tijd aan ontspannend lezen/leesplezier met ons leeskwartier.

WISKUNDE

We werken in de klas met de methode Wiskanjers volgens een gedifferentieerd viersporenbeleid. We rekenen met miljoengetallen, breuken en procenten. We maken alle hoofdbewerkingen en we maken gebruik van rekenvoordelen. We cijferen met de negenproef als controle en met decimale getallen. We lossen wiskundige problemen op. Voor meten oefenen we verder op het herleiden van maten. We berekenen omtrek en oppervlakte van vlakke figuren. Voor meetkunde leren we onder andere nauwkeurig werken met de geo-driehoek en de passer. 

MUZISCHE VORMING

Bij muzische vorming laten we alle talenten stralen. Afwisselend komen muziek, beeld, beweging, drama en media aan bod. Dit vak wordt zacht geëvalueerd, op basis van inzet en creativiteit, het proces is immers belangrijker dan het product.

ICT

In de klas zijn zowel vaste computers als een laptop aanwezig. Ook de iPads worden voor de verschillende leergebieden vaak ingeschakeld. Onze klas is recentelijk voorzien van het nieuwste smartbord. Thuis oefenen de leerlingen op een speelse manier de leerstof verder via de online platforms KABAS en SCOODLE.