Overslaan en naar de inhoud gaan

6e leerjaar

Veerle Van Geert

Leerkracht 6e leerjaar Waarnemend directeur

Welkom in de octopusklas!

In het zesde leerjaar word je volop voorbereid op het 1ste middelbaar. We bouwen grotendeels verder op wat jullie in het vijfde leerjaar leerden.                               De leerstof uit het vijfde leerjaar wordt herhaald, stevig ingeoefend en verdiept. Leren leren en plannen zijn belangrijke vaardigheden waar we zelfstandiger mee leren omgaan. De schoolagenda wordt een superbelangrijk werkinstrument.

In de lessen wiskunde werken we volgens het viersporenbeleid. We stappen hier dan vaak af van het klassikaal frontaal lesgeven. We werken op verschillende niveaus op hetzelfde moment. Sommige leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, andere volgen nog de instructie van de leerkracht.

Voor spelling, begrijpend lezen, taalbeschouwing, spreken, luisteren en schrijven werken we na het instructiemoment zelfstandig of in groep. Lezen en leesplezier staan in de focus. Elke dag is er een leeskwartier.

De Franse taal wordt verder ingeoefend en uitgebreid. We spelen rollenspelletjes en dialoogjes. De nieuwe vocabulaire en grammaire worden eerst nog klassikaal ingeoefend.

Voor de lessen wereldoriëntatie werken we met een volledig vernieuwde methode. We moeten onze kinderen voorbereiden op beroepen of taken waarvan we nu nog niet weten hoe die er precies zullen uitzien, op technologieën die nog niet of nog maar deels ontwikkeld zijn. Leerlingen gaan in deze lessen actief te werk, vaak via groepswerk. Er worden proefjes uitgevoerd, filmpjes bekeken,… . Ook onze Ipads worden hier vaak ingezet om informatie op te zoeken of te verwerken. In de derde graad werken we tijdens de lessen wereldoriëntatie klasoverschrijdend.
In de lessen verkeer bouwen we verder op de reeds geleerde verkeersvaardigheden en sluiten we af met Het Grote Fietsexamen.  Wie zich graag engageert en meewerkt aan een veilige schoolomgeving kan zich eind vijfde leerjaar inschrijven voor de opleiding van verkeersbrigadier. Begin zesde leerjaar start via een beurtrol je taak en help je mee de voetgangers veilig oversteken.

De actualiteit is niet weg te denken in ons programma. Elke week is een leerling aan de beurt die nieuwsitems bespreekt.

Bij muzische vorming laten we alle talenten stralen. Afwisselend komen muziek, beeld, beweging, drama en media aan bod. Dit vak wordt zacht geëvalueerd, op basis van inzet en creativiteit.

We sluiten ons schooljaar onvergetelijk af met een proclamatie en een sleepover.

Kortom, we maken er steeds een boeiend leerrijk jaar van!

Juf Veerle