Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwartierlezen

Het is bewezen dat kinderen door het lezen van boeken leesvaardiger worden (sneller lezen), een ruimere woordenschat krijgen, meer tekstbegrip ontwikkelen en minder schrijffouten maken. Wanneer kinderen meer ongedwongen, vrij mogen lezen, ervaren ze meer leesplezier en gaan ze spontaan ook meer lezen. Bovendien leidt vrij lezen ook tot betere schoolprestaties.

Wat is ‘Kwartiermakers’?

Enkele jaren geleden zijn we gestart met het leesproject ‘kwartiermakers’.... en wij gaan dit nog heel lang volhouden! Iedere dag een kwartier lezen, 5 dagen per week.

Er hangen 2 grote affiches in de school om ons kenbaar te maken als Kwartiermakersschool. Elke leerkracht heeft ook een kleinere affiche ophangen in de klas. Ouders en vrienden hebben een zeer belangrijke en stimulerende rol om kinderen te doen lezen. Een boek aangeraden door een vriendje is vaak leuker dan één aangeraden door de juf…

Het is belangrijk dat lln. lezen volgens hun interesses. Dit moet niet altijd op hun niveau zijn, mag zeker ook een lager niveau zijn. 

Er wordt gewerkt met een opvolgsysteem a.d.h.v. posters, waarvoor elke week telkens één kind van de klas verantwoordelijk is (leeskapitein). Dit kind kleurt het vakje van de dag als er gelezen is. Als aan het einde van de week alle vakjes gekleurd zijn, mag deze dit op de grote poster ook aanduiden.

Iedereen leest, ook de leerkracht! Hierbij kiest hij/zij zelf ook uit de boekenhoek in de klas en 1 x per week mag/kan er iets persoonlijk gelezen worden

 “Voor het lezen komt het voorlezen.” Zeker bij jonge, maar ook bij oudere lln.(!), wordt er 1x per week voorgelezen.

Lln kiezen 3 boeken, die ze in hun lessenaar of hun leestasje bewaren, zo hoeven ze niet meer van hun plaats te lopen.

In onze klassen is er een ruim aantrekkelijk en recent boekenaanbod dat rekening houdt met de leesmotivatie en leesinteresse van de lln.

Om de 14 dagen bezoeken we de plaatselijke openbare bibliotheek. Vanaf januari starten onze kleuters van de 3de kleuterklas met een regelmatig bezoek aan de bib. Samenwerking met de bib is noodzakelijk.

Lezen is dromen met je ogen open.