Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze school

Ben je op zoek naar een fijne school voor je kind? Leer hier onze school kennen en kijk even rustig rond hoe onze school werkt en waar wij voor staan.

Een kleine school met een hecht en gemotiveerd team waar iedereen welkom is.      

Naar onze mening zijn verbondenheid en respect belangrijke waarden om te functioneren in onze huidige maatschappij. We willen daarom maximaal inzetten op het sociaal-emotioneel leren van onze kinderen. Zorg is in onze school een samen-verhaal waarbij de klastitularis als spilfiguur de zorg dirigeert.

We zien het welbevinden van kinderen als een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen en beschouwen dit als een prioritair doel voor zoveel mogelijk kinderen.

In onze school heerst een gemoedelijke sfeer. Omdat we ervan overtuigd zijn dat elk kind uniek is, zetten we maximaal in op de talenten van onze kinderen en we benutten daarbij de kernkwaliteiten van onze leerkrachten.

Onze laagdrempeligheid opent de deuren naar een positief communicatie- en samenwerkingsklimaat met alle betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten, externen).

Door de vele informele onderlinge contacten creëert de school een aanzet om gelijkgericht naar onderwijs te kunnen kijken.

We streven naar doelgericht onderwijs waarin we door in te zetten op differentiatie willen tegemoet komen aan de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van al onze kinderen. We geloven in de groeikracht van elk kind.

We voelen ons als een visje in het water, op eigen tempo zwemmen naar later.

We proberen kritisch te kijken naar de effecten van ons onderwijs op het leren en ontwikkelen, en staan open voor vernieuwing indien nodig.